Tarieven en vergoeding

Het is gebruikelijk dat er na elk consult afgerekend wordt. U ontvangt dan een kwitantie, deze kunt u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij declareren.

De meeste verzekeringen beschikken over een app die u kan downloaden. Open de app neem een foto van uw kwitantie en volg verder de instructies om bij de verzekering in te dienen. Enkele dagen later wordt het te vergoeden bedrag op uw rekening gestort.

Tarieven Chiropractie

Eerste consult en behandeling € 70,00
Vervolgconsult € 55,00
Vervolgconsult met meer dan drie jaar ertussen: € 60,00

Medisch Verslag € 55,00

U kunt het verschuldigde bedrag contant of met PIN voldoen.

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden uw chiropractische behandelingen geheel of gedeeltelijk, mits de chiropractor is aangesloten bij het N.C.A. (Nederlandse Chiropractoren Associatie) de S.C.N. (Stichting Chiropractie Nederland). Het percentage van de vergoeding kan echter sterk verschillen. Daarom adviseren we u om voor meer informatie te kijken op chiropractievergoeding.nl of te informeren bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.